Inschrijven Clubavond

<english text below>

Maak je Club Avond  reservering vanuit SnowDow Online app <<https://snowdow.nl/>>
Klik na inloggen de blauwe knop “Les Volgen”

Het is verplicht voor SnowDow leden om zich in te inschrijven voor deelname op Club Avond.
Op de Club Avond is vrij oefenen niet toegestaan, alle passen zijn in gebruik door deelnemers aan de lessen.
Reserveren voor de les is vereist, niet aan- of afmelden kan tot uitsluiting van deelname leiden:

  1. Ga naar ‘Inschrijven’
  2. Klik bij de gewenste datum op ‘Inschrijven’

Toelichting:
Groene knop ‘Inschrijven’ = je kunt inschrijven
Rode knop ‘Annuleren’ = de inschrijving terug annuleren
Grijze knop ‘Gesloten’ = je kunt nog niet, of niet meer inschrijven
Grijze knop ‘VOL’ = je kunt niet meer inschrijven

Inschrijven kan vanaf één week van te voren tot 8.00 uur op de dag van de Club Avond.
Klopt het niveau niet? Wijzig deze dan via ‘Mijn gegevens’.
Bij verhindering is annuleren verplicht!

 

English:

Make your Club Night reservation thru SnowDow Online <<https://snowdow.nl/>>
Click after login de blue button “Les Volgen”

It is mandatory for SnowDow members to register for participation on Club Night.

No ‘free practicing’ on Club Night, all passes are in use for participants to the lessons.
Reservation is mandatory, no reservation – no participation. No cancellation might lead to exclusion:

  1. Go to ‘Inschrijven’
  2. Click for the desired date on  ‘Inschrijven’

Explanation:
Green button ‘Inschrijven’ = you can register
Red button ‘Annuleren’ = if you need to cancel your reservation
Grey button ‘Gesloten’ = not yet possible / or no longer possible
Grey button ‘VOL’ = closed for registration (max capacity)

Registration is possible one week in advance and closes 8 am on the day of Club Night.
Incorrect skill level ? Change it yourself under ‘Mijn gegevens’.
If you can’t make it on Club Night, you need to cancel your reservation !