Inschrijven Clubavond

Update 15 januari 2022

SnowWorld is sinds 15 januari weer open volgens normale openingstijden  

Zie uitgebreide SnowWorld informatie: <<https://www.snowworld.com/terneuzen/nl/maatregelen-coronavirus>>

Clubavonden:

  • het SnowDow bestuur beraadt zich over hervatting van de Clubavonden en lessen
  • leden worden zsm geinformeerd (voor 17 /1/2022) via Nieuwsbrief / deze website

—————————————————————————————————

Maak je Clubavond  reservering vanuit SnowDow Online <<https://snowdow.nl/>>
Klik na inloggen de blauwe knop “Les Volgen”

<english text below>

Het is verplicht voor SnowDow leden om zich in te inschrijven voor deelname op Clubavond.
Op de clubavond is er enkel les mogelijk, vrij oefenen is niet mogelijk.
Reserveren voor de les is vereist, niet aan- of afmelden kan tot uitsluiting van deelname leiden:

  1. Ga naar ‘Inschrijven’
  2. Klik bij de gewenste datum op ‘Inschrijven’

Toelichting:
Groene knop ‘Inschrijven’ = je kunt inschrijven
Rode knop ‘Annuleren’ = de inschrijving terug annuleren
Grijze knop ‘Gesloten’ = je kunt nog niet, of niet meer inschrijven
Grijze knop ‘VOL’ = je kunt niet meer inschrijven

Inschrijven kan vanaf één week van te voren tot 8.00 uur op de dag van aanvang.
Klopt het niveau niet? Wijzig deze dan via ‘Mijn gegevens’.
Bij verhindering is annuleren verplicht!

 

English:

Make your Clubnight reseration thru SnowDow Online <<https://snowdow.nl/>>
Click after login de blue button “Les Volgen”

It is mandatory for SnowDow members to register for participation on Clubnight.

No free practice on Clubnight, only lessons.
Reserveren is mandatory, no reservation – no participation, no cancellation might lead to exclusion:

  1. Go to ‘Inschrijven’
  2. Click for the desired date on  ‘Inschrijven’

Explanation:
Green button ‘Inschrijven’ = you can register
Red button ‘Annuleren’ = if you need to cancel your reservation
Grey button ‘Gesloten’ = not yet possible / or no longer possible
Grey button ‘VOL’ = closed for registration (max capacity)

Registration is possible one week in advance and closes 8 am  off the day of Clubnight.
Incorrect skill level ? Change it yourself under ‘Mijn gegevens’.
If you can’t make it on Clubnight, you need to cancel your reservation !