Clubavonden

Schrijf je in voor de clubavond via SnowDow <<https://snowdow.nl/>>
Klik na inloggen de blauwe knop “Les Volgen”

  1. Ga naar ‘Inschrijven’
  2. Klik bij de gewenste datum op ‘Inschrijven’

Inschrijven kan vanaf één week van te voren tot 8.00 uur op de dag van de clubavond.
Klopt het niveau niet? Wijzig deze dan via ‘Mijn gegevens’.
Bij verhindering is annuleren verplicht!

Het is verplicht voor SnowDow leden om zich in te inschrijven voor deelname op de clubavond.
Op de clubavond is vrij oefenen niet toegestaan, alle passen zijn in gebruik door deelnemers aan de lessen.
Reserveren voor de les is vereist, niet aan- of afmelden kan tot uitsluiting van deelname leiden.

_________________________________________________________________________________________________

Register to join the clubnight thru SnowDow <<https://snowdow.nl/>>
Click after login de blue button “Les Volgen”

  1. Go to ‘Inschrijven’
  2. Click for the desired date on  ‘Inschrijven’

Explanation:
Green button ‘Inschrijven’ = you can register
Red button ‘Annuleren’ = if you need to cancel your reservation
Grey button ‘Gesloten’ = not yet possible / or no longer possible
Grey button ‘VOL’ = closed for registration (max capacity)

Registration is possible one week in advance and closes 8 am on the day of clubnight.
Incorrect skill level? Change it yourself under ‘Mijn gegevens’.
If you can’t make it on clubnight, you need to cancel your reservation! 

It is mandatory for SnowDow members to register for participation on club night.

No ‘free practicing’ on clubnight, all passes are in use for participants to the lessons.
Reservation is mandatory, no reservation – no participation. No cancellation might lead to exclusion.