Lid worden

Om lid te worden:
1. persoonsgegevens verzenden
2. pasfoto opsturen naar ftnsnow@dow.com
3. betaling doen: €100 + €5,- borg op NL18ABNA0808339648 tnv PERS VER DOW BENELUX TERNEUZEN