SnowDow Online app

<english text below>

SnowDow Online <<Online-SnowDow>>: webapplicatie voor SnowDow leden om zich te registreren voor Clubavonden en lessen.Uitgebreide handleiding: download vanaf <<https://snowdow.pvdow.nl/downloads/>>

Alle SnowDow leden hebben een username/password ontvangen via E-mail waarmee ze kunnen inloggen
(password reset mogelijk vanaf inlogpagina)

Leden kunnen zelf hun eigen profiel (en voor hun gezin) aanpassen onder Mijn gegevens:
– adreswijziging, telefoonnummer
– skill (ski/board, jeugd/volwassen, beginner/gevorderd)

Leden  zien de beschikbare lessen (voor zichzelf en hun gezin) onder Inschrijven, behorend bij hun skill:
(verander je skill als je de verkeerde lessen ziet en ga terug naar Inschrijven)
– groen knop voor Inschrijven / rode knop voor Annuleren
– grijze knop Gesloten voor lessen nog niet open voor inschrijving

Inschrijven verplicht tot deelname (capaciteit is beperkt). Bij verhindering is annuleren verplicht (zodat anderen kunnen deelnemen).
Je moet elke keer opnieuw inschrijven: 1 week vooraf tot woensdagochtend 08:00.
(voorbeeld: Club avond 9 /11: inschrijven mogelijk van 2/11 tot 8/11 08:00)

Beginnerscursus (serie van 5 lessen): SnowDow leden melden zich 1x aan voor eerste les.
Alle vervolglessen worden daarmee ook gereserveerd.


Alle SnowDow members have received an username/password via E-mail
(password reset possible on inlog page)

Members can maintain their own profile (and their family) under Mijn gegevens:
– address changes, phone numbers
– skill (ski/board, youth/adults, beginner/advanced)

Members will see the available lessons under Inschrijven, matching with their skill *):
(change your skill if you see the wrong lessons and return to Inschrijven)
– green button for Inschrijven (register)/ red button for Annuleren (cancellation)
– grey button for  Gesloten: lessons, not yet open for registration

Registration requires you to show up (limited capacity). If you can’yt make: it is mandatory to do a cancellation (for others to take that spot).
You need to register each week again: 1 week in advance latest till Wednesday 8 am.
(Example: Club night 9/11: open from 2/11 until 8/11  8 am)

Beginnerscourse (series of  5 lessons): SnowDow member register themselves for the first lesson.
All  remaining lessons will be automatically reserved.