SnowDow app

<english text below>

SnowDow: webapplicatie voor SnowDow leden om zich te registreren voor clubavonden en lessen.
Uitgebreide handleiding: download vanaf <<https://snowdow.pvdow.nl/downloads/>>

Alle SnowDow leden hebben een username/password ontvangen via E-mail waarmee ze kunnen inloggen
(password reset mogelijk vanaf inlogpagina)

Leden kunnen zelf hun eigen profiel (en voor hun gezin) aanpassen onder Mijn Gegevens:
– adreswijziging, telefoonnummer
– skill (ski/board, jeugd/volwassen, beginner/gevorderd)

Leden zien de beschikbare lessen (voor zichzelf en hun gezin) onder Inschrijven, behorend bij hun skill:
(verander je skill als je de verkeerde lessen ziet en ga terug naar Inschrijven)
– groen knop voor Inschrijven / rode knop voor Annuleren
– grijze knop Gesloten voor lessen / nog niet open voor inschrijving

Inschrijven verplicht tot deelname (capaciteit is beperkt). Bij verhindering is annuleren verplicht (zodat anderen kunnen deelnemen).
Je moet elke keer opnieuw inschrijven: 1 week vooraf tot woensdagochtend 08:00.
(voorbeeld: clubavond 16/11: inschrijven mogelijk van 10/11 tot 16/11 08:00)

Beginnerscursus (serie van 5 lessen): SnowDow secretaris verzorgt reservering voor alle 5 vervolglessen en stuurt bevestiging.


All SnowDow members have received an username/password via E-mail
(password reset possible on login page)

Members can maintain their own profile (and their family) under Mijn Gegevens:
– address changes, phone numbers
– skill (ski/board, youth/adult, beginner/advanced)

Members will see the available lessons under Inschrijven, matching with their skill:
(change your skill if you see the wrong lessons and return to Inschrijven)
– green button for Inschrijven (register)/ red button for Annuleren (cancellation)
– grey button for  Gesloten: lessons, not yet open for registration

Registration requires you to show up (limited capacity). If you can’t make: it is mandatory to do a cancellation (for others to take that spot).
You need to register each week again: 1 week in advance latest till Wednesday 8 am.
(Example: club night 16/11: open from 10/11 until 16/11  8 am)

Beginners course (series of  5 lessons): SnowDow back office will register the participant for all 5 lessons and sends confirmation.